رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان گفت: پس از اقدامات عملیاتی و شناسایی نقاط خطر پذیر و بحرانی، بیش از ۵۰ سیفون غیرمجاز که بمنظور برداشت از کانال  MC1 نصب شده بودند، شناسایی و جمع آوری شدند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد"، هدف از این اقدام را پیشگیری از بحران در تامین آب شرب و کیفیت بخشی آن در شهرستان های آبادان، خرمشهر، دارخوین و بهمنشیر اعلام کرد و گفت" این عملیات با تدابیر هوشمندانه مدیرعامل سازمان و معاونت های بخشی و اقدامات عملیاتی اداره حریم بانی سازمان انجام شد.

 وی ابراز امیدواری کرد  تا با این اقدامات، هیچ گونه مشکلی در تامین آب شرب شهرهای فوق به وجود نیاید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور