مدیر امور آب منطقه شرق بهبهان از شناسایی و توقیف ادوات حفاری غیر مجاز در حال حفر چاه، توسط پرسنل آن امور خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی خواجه پور"، از بازدید های میدانی کارشناسان آن امور که موجب شناسایی حفاری غیرمجاز در منطقه چم سیاه از توابع شهرستان بهبهان شد خبر داد و گفت: با اخذ حکم دادستانی و همکاری پرسنل نیروی انتظامی آن منطقه، ادوات حفاری غیر مجاز، ضبط و به پارکینگ امورآب منطقه شرق منتقل شد.

وی، آب های زیرزمینی را جزو انفال و سرمایه ملی معرفی کرد و به شهروندان توصیه کرد برای استفاده از آب های سطحی و زیرزمینی حتما اقدام به اخذ مجوز از امورآب منطقه شرق بعنوان متولی این امور نموده و تحت هیچ شرایطی اقدام به برداشت غیر قانونی  آب از این منابع ننمایند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور