به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،عبدالمحمد بشیری ضمن اعلام مطلب فوق گفت:با توجه به ممنوعیت کشت شلتوک در حوضه جراحی و تاکید مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در رساندن آب به انتهایی ترین نقطه حوضه، کارشناسان این اداره ضمن برخورد جدی با برداشت کنندگان غیر مجاز و عاملین کشت شلتوک اقدام به پلمب منصوبات و قطع آب بر روی کشتهای غیر مجاز و همچنین اقدامات قضایی در این رابطه کردند

رئیس اداره امور آب در ادامه گفت: عمده نخیلات شادگان در مجاورت دو نهر اصلی عبودی و خروسی قرار دارند که با توجه به محدودیت منابع آبی و زمان هر دوره رهاسازی بخوبی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: نظارت صحیح برکنترل برداشت ها و اندازه گیری های مکرر در بالادست حوضه شادگان در تقسیم بندی حق آبه باعث شد تا آب به انتهای حوضه برسد.

بشیری در پایان از بازدیدهای مکرر میدانی معاونت و مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان برای مدیریت این موضوع تقدیر کرد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: مهدی غمگین