مدیر کیفیت منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از برگزاری پنجاه و هشتمین جلسه کارگروه  ارزیابی زیست محیطی با موضوع بررسی طرحهای سد و نیروگاه دز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بتول یاقوت نژاد" با اشاره به این که جلسات کارگروه استانی بمنظور ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های عمرانی، از سال 1392 به طور منظم در محل اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان برگزار می شوند، افزود: این جلسات به ریاست مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان خوزستان و با حضور نمایندگان دانشگاه ها، مجری و مشاورین مطالعاتی طرح ها، بصورت موردی جهت بررسی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها و طرح های عمرانی و توسعه در سطح استان برگزار می گردند.

وی با بیان این که این نشست با هدف بررسی طرح ها و پروژه های سازمان جهت اخذ مجوز محیط زیستی برگزار شد افزود: پنجاه و هشتمین جلسه این کارگروه، که دومین جلسه طی سال های گذشته به میزبانی سازمان می باشد، با همکاری معاونت سد و نیروگاه و مجری طرحها، به منظور بررسی 3 طرح سازمان آب و برق خوزستان شامل: سد و نیروگاه جریانی دز، نیروگاه دوم سد دز و طرح تخلیه کننده تحتانی سد دز در سالن جلسات هتل بوستان برگزار گردید و در مرحله نهایی، نتایج حاصل از کارگروه استانی، جهت تصمیم گیری و صدور مجوزها، به سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارجاع می گردد.

 پنجاه و هشتمین جلسه کارگروه استانی «بررسی گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی» سه شنبه 15مهرماه جاری با حضور مدیرکل، معاونت منابع طبیعی و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست خوزستان ، مجری طرح ها، مشاورین مهاب قدس، مدیر و کارشناسان دفتر مدیریت کیفیت منابع آب، در سالن جلسات هتل بوستان اهواز برگزار شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور