مدیر بهبود و تحول سازمانی سازمان آب و برق خوزستان از برگزاری اولین جلسه تشریح و هم اندیشی نظامنامه پیشنهادی ساختار سازمانی شرکتهای طرف قرارداد در سالن جلسات هتل بوستان اهواز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن پورشمسا" با بیان این که نظامنامه مذکور با هدف تعیین ضوابط و همسان سازی ساختار سازمانی شرکتهای طرف قرارداد و همچنین رعایت اصول متناسب سازی ، منطقی نمودن و پرهیز از انجام عملیات موازی در این شرکتها  تدوین شده است تصریح کرد: این نظامنامه به مدت سه روز از 5 تا 7 آبان ماه جاری، جهت شرکتهای طرف قرارداد تشریح می شود.

 وی گفت: اولین جلسه مذکور با حضور اعضای کارگروه ساختار سازمان آب و برق، نمایندگان شرکتهای شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر، شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق، شرکت خدمات لایروبی و ماشین آلاتی عمران نیروی خوزستان صبا، شرکت نصب و تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان، مجتمع آموزش عالی و پژوهشی صنعت آب و برق، شرکت خدمات رفاهی ساب، موسسه خدمات درمانی پزشکی و تخصصی صنعت آب و برق خوزستان و مدیریت بهبود و تحول سازمانی برگزار گردید .

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور