به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،آرش قنبری،فرماندار شهرستان رامهرمز در چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان گفت:صرفه جویی و استفاده بهینه از مایع حیاتی یعنی آب باید در دستور کار همه مصرف کنندگان اعم از کشاورزان،صنایع و مصرف کنندگان شرب قرار بگیرد.

قنبری افزود:استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار بعنوان یک ضرورت مطرح است و لازم است با رفع مشکلات به کشاورزان در اجرای این طرح کمک کنیم.

محمد قنواتی خلف آبادی،مدیر امور آب منطقه شمال شرق نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه صرفه جویی در مصرف آب گفت:عقد قرارداد کشت زمستانه، نصب کنتور هوشمند آب واجرای الگوی کشت مناسب هم اکنون در شهرستان حال انجام است.


 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: سلمان ظاهری