به گزارش روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان به نقل از روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه وشاوور ، مدیرعامل سازمان آب وبرق خوزستان ، فرماندار حمیدیه ، مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه وشاوور ومعاون شبکه های آبیاری وزهکشی سازمان از پروژه اجرای ایستگاه پمپاژ کانال رابط چمران بازدید کردند.

مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه وشاوور در حاشیه این بازدید گفت: بررسی آخرین وضعیت اجرایی این ایستگاه وهم چنین پروژه خط انتقال آب به کانال ML از اهداف این بازدید می باشد.

وی افزود: با تاکید مدیرعامل سازمان آب وبرق خوزستان مبنی بر اهمیت این پروژه در رفع مشکل تامین آب اراضی انتهایی شبکه سمت چپ حمیدیه، نهایت تلاش را برای اتمام عملیات اجرایی و راه اندازی آن در کمترین زمان ممکن به کار خواهیم گرفت. گفتنی است احداث این  ایستگاه پمپاژ با هدف تقویت آب در انتهای کانال ML مربوط به شبکه حمیدیه در حوزه کرخه جنوبی ،توسط سازمان آب وبرق خوزستان در حال انجام است.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور