به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "محسن سعادت فر" در آئین تکریم و معارفه جمعی از معاونین و مدیران این شرکت گفت: توانمندی مدیران و کارشناسان شبکه های آبیاری شمال خوزستان در نوع خود الگوئی موفق برای مدیریت شبکه های آبیاری را فراهم آورده است و باید از این ظرفیت کم نظیر بیشتر استفاده کرد.

وی انتقال تجارب مدیران به نسل جدید کارکنان شرکت را ضروری توصیف کرد و گفت: صداقت و شفافیت دو اصل مهم در مدیریت است که نتیجه آن بیش از هر چیز دیگری در عملکرد نهائی هر مجموعه، خود را نشان می دهد.

سعادت فر تغییرات در بدنه مدیریتی شرکت را یک فرصت دانست و افزود: استفاده از پتانسیل ها و ایده های جدید به توانمندسازی مجموعه، بسیار کمک می کند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان در این جلسه به معاونین و مدیران توصیه کرد در جریان امور تحت سرپرستی با حفظ سعه صدر و آرامش، حقوق مشترکان و کارکنان را سرلوحه کار  خود قرار دهند.

در آتین تکریم و معارفه جمعی ار معاونین و مدیران شرکت بهره برداری شمال خوزستان، "بهمن افشار" به سمت "معاونت بهره برداری"، "ناصر بهمنش فر" به سمت "معاونت فنی و مهندسی"،"حمید تفرقی" به سمت"معاونت نگهداری و تعمیرات"، "غلامرضا پاکمنش" به سمت "مشاور فنی"، "عبدالرسول شکوهی راد" به سمت"رئیس گروه برنامه ریزی و بهبود مدیریت"، "امیر وحید پناه" به سمت"مدیر امور اداری و پشتیبانی"، ابراهیم محمد زاده" به سمت "رئیس گروه ایمنی،بهداشت،مدیریت بحران و HSE" و "مسعود پرموز" به سمت"رئیس اداره هیئت مدیره، دبیرخانه و روابط عمومی" منصوب شدند.

  

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال