فراز رابعی در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ اظهار داشت: تخصیص منابع آب در استان نیاز به یک نگرش همه جانبه و لحاظ نمودن متغیرهای مختلف دارد که سامانه تعاملی تحلیلی منابع آب به عنوان ابزاری قدرتمند برای نمایش و تحلیل ابعاد مختلف سیاست گذاری ها و تصمیم گیری در زمینه تخصیص منابع آب کاربرد دارد.

وی افزود: این سامانه به همت معاونت مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با بهره گیری از توان داخلی توسعه یافته است که علاوه بر مکانیزه نمودن حسابداری تخصیص منابع آب، قابلیت دسترسی به حجم قابل توجهی از تحلیل ها در بخش آبهای سطحی، زیرزمینی و هواشناسی را فراهم آورده که به نوبه خود می تواند نقش بسزایی در بهبود تصمیم گیری ها داشته باشد.

در ادامه این جلسه مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به اهمیت بکارگیری چنین سامانه هایی در بخشهای مختلف سازمان و توسعه سامانه در یک مدت کوتاه متناسب با نیازهای سازمان و نیز بهره گیری از تکنولوژی های روز را از نقاط قوت این سامانه بر شمردند و از تلاشهای دست اندرکاران آن قدردانی کردند.

گفتنی است نقاط قوت سامانه تعاملی تحلیلی منابع آب، قابلیت اتصال به طیف وسیعی از بانکهای اطلاعاتی، اتصال به قویترین موتورهای محاسباتی، قابلیت اتصال به میز کارالکترونیک و امنیت بالا را دارد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان