به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان فراز رابعی در جلسه هماهنگی برنامه سازگاری با کم آبی؛ ضمن ارائه خلاصه ایی از  اقدامات صورت گرفته در تهیه پیش نویس برنامه تدوین شده، سطح اطلاعات جمع آوری شده، ایجاد هماهنگی و  مشارکت تمامی دستگاه های ذیربط و بکارگیری خرد جمعی از طریق کارگروه مشورتی مدیریت بهم پیوسته را از جمله نقاط قوت تلاش های صورت گرفت برشمرد. 

وی افزود: جلسه پیش نویس برنامه تهیه شده با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت و با تبادل نظر حضارین در جلسه  تصمیات لازم جهت تکمیل و تدقیق برنامه تدوین شده اتخاذ شد.

در ادامه  مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اهمیت برنامه سازگاری با کم آبی در سطح استانی و ملی، آن را یکی از برنامه های مهم وزارت نیرو برشمرده و  بر لزوم تسریع بر نهایی سازی برنامه با حفظ دقت و جامع نگری تاکید کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان