به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،فاضل عبیات معاون عمرانی استاندار خوزستان،در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در تکمیل برنامه های ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی، بر ضرورت یکسان سازی آمار مربوط به سطوح قابل کشت و نیازهای آبی بخش کشاورزی میان سازمان جهاد کشاورزی و سازمان آب و برق ، با برگزاری جلسات کارشناسی مشترک، تاکید کرد.

عبیات در ادامه، انطباق هر چه بیشتر برنامه سازگاری با کم آبی با واقعیت میدانی استانی را متضمن دستیابی به اهداف ترسیم شده در برنامه ذکر نمود.

در این جلسه فراز رابعی،معاونت مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب و دبیر هماهنگ کننده برنامه سازگاری با کم آبی استان پس از ارائه برنامه ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی دستگاه های استان، همکاری و همفکری بین دستگاه های اجرایی را به عنوان یک راهکار کلیدی در تدوین بهینه برنامه ذکر کرد و در ادامه نمونه هایی از برنامه های مرتبط با آب شرب را که با حداقل هزینه، حجم قابل توجهی صرفه جویی آب را بدنبال خواهد داشت،عنوان کرد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر بین نمایندگان دستگاه های اجرایی استان در زمینه برنامه های سازگاری با کم آبی، تصمیات و برنامه ریزی لازم در خصوص تدقیق اطلاعات و برنامه نهایی اتخاذ گردید.

 


 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان