به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، با هماهنگی های انجام شده،اساتید دانشکده مهندسی علوم آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران از محل تاسیسات، زیر ساخت های آزمایشگاه رسوب و هیدرولیک و تجهیزات سخت افزاری، آزمایشگاهی و میدانی معاونت مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بازدید کردند. 

در این بازدید مقرر شد به منظور همکاریهای مستمر، تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه شهید چمران و سازمان آب و برق خوزستان تدوین و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تنظیم و به امضا طرفین برسد. 

همچنین مقرر شده در آینده ای نزدیک آزمایشگاه کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری موجود در سازمان آب و برق خوزستان در همین واحد راه اندازی گردد.

 گفتنی است آزمایشگاه رسوب و هیدرولیک در مدیریت هیدروژئوماتیک و مدل های ریاضی معاونت مطالعات جامع منابع آب با هدف انجام مطالعات کاربردی و توسعه‌ای در زمینه هیدرولیک رسوب در رودخانه‌ها، مخازن سدها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سواحل و بنادر، تالاب ها و کاهش هزینه های بهره برداری، توسعه مدلهای فیزیکی مربوطه، علاج بخشی و بهینه‌سازی عملکرد طرح های مهندسی رودخانه و سازه‌های هیدرولیکی با نگرش بر رفع معضلات رسوب، اندازه گیری صحرایی و مطالعات عملی در مبحث شناخت ویژگی، منشاء و رفتار رسوبات در سال 1381 تشکیل شده است.

در همین راستا این واحد با در اختیار داشتن دستگاهها و تجهیزات متعدد رسوب سنجی، جریان سنجی، نقشه برداری رودخانه ها و مخازن سدهای استان مطالعات زیادی را در زمینه های مختلف از جمله فرسایش، رسوبگذاری، انتقال رسوب و پارامترهای مختلف جریان انجام و همچنین سرویس های متعددی به بخش های داخل و خارج از سازمان ارائه داده است.

با توجه به اهمیت این مرکز،پیگیری های لازم از سوی معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان برای بازسازی و بکارگیری مناسب امکانات و تجهیزات مرکز رسوب جهت بهره برداری حداکثر از آن آغاز شده است. 

 


 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان