به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ یحی مرادی گفت: این کارگروه با مشارکت استانداری خوزستان، شرکت برق منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل هواشناسی، شرکت توزیع برق که تشکیل دهنده این کارگروه می باشند با محوریت سازمان آب و برق خوزستان تشکیل شد.

وی افزود: این کارگروه وظیفه دارد با تشکیل جلسات به صورت پیوسته ساز و کارهای لازم برای مهارسیلاب، پیشگیری از خشکسالی، ذخیره سازی آب در مخزن سدها و تامین آب و برق مراکز جمعیتی استان در شرایط اضطراری را بررسی کرده و بطور منظم به مراجع ذیربط استانی و کشوری اعلام نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان