به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان علی غلامعلی نژاد اظهار داشت: با اقدامات قاطعانه توسط اداره حریم بانی سازمان تعداد سه مورد ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات صورت گرفته که با فعالیت صنعتی تجاری و باغ ویلا در بستر رودخانه کارون واقع در شهرستان گتوند احداث شده بود با دستور دادستان شهرستان تخریب و مورد قلع و قمع قرار گرفت.

وی افزود: تعدادی از متصرفین که علی رغم اخطارهای مکرر اقدام به ساخت و ساز و تصرف اراضی بستر کرده بودند، با اقدامات به موقع حریم بانی از تصرفات آنها جلوگیری بعمل آمد و میزان ۳ هکتار از اراضی بستر رودخانه فوق مورد آزادسازی قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان