علی شریفی در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به آخرین وضعیت منابع آب استان در مقایسه بارش اتفاق افتاده از ابتدای سال آبی تاکنون، اظهار داشت: از ابتدای سال آبی جاری تا به امروز در حوزه کرخه ۱۷۵ میلی‌متر بارش داشتیم که این بارش ۳ درصد از سال گذشته کمتر و در حدود نرمال است. 

وی افزود: در حوضه کارون بزرگ حدود ۲۷۹ میلی‌متر بارش داشتیم که از ابتدای سال آبی تا دیماه که ۱۹ درصد از سال قبل بیشتر و ۸ درصد از سال‌های نرمال بالاتر است. 

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب مخازن سدها و رودخانه‌های سازمان آب و برق خوزستان  بیان کرد: خوشبختانه امسال در حوضه زهره و جراحی بالا‌ترین میزان بارش را در این دو حوضه داشته‌ایم همچنین در چهارماه گذشته ۲۶۷ میلی‌متر بارش را داشته‌ایم که ۳۶ درصد از سال گذشته بالاتر بوده و حدود ۴۸ درصد بالاتر از سال های نرمال است. 

او ادامه داد: در کل استان حدود ۱۷۲ میلی‌متر بارش را تجربه کرده‌ایم که در سال آبی جاری نسبت به سال قبل ۸ درصد و نسبت به سال‌های نرمال ۱۰ درصد بالاتر بوده، در رابطه با میزان آوردی که اتفاق افتاده در اثر این بارش‌ها از ابتدای سال آبی تاکنون عددی حدود ۵ و نیم میلیاردمتر مکعب آورد به سدهای خوزستان بوده که این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون افزایش داشته و اگر درصدی بخواهیم بگوییم، هشت درصد نسبت به سال قبل افزایش آورد و ۷ درصد نسبت به سال‌های نرمال کاهش آورد داشته‌ایم. 

علی شریفی عنوان کرد: به تفکیک حوضه، در حوضه کارون ۲.۷ میلیارد آورد داشته‌ایم که ۲۵ درصد از سال قبل این آورد بیشتر بوده‌است و ۳۵ درصد از سال‌های نرمال که می‌توان آورد حوضه کارون را به عنوان نرمال فرض کرد و در حوضه دز حدود ۱.۳ میلیارد آورد تا تاکنون داشته‌ایم که نسبت به سال قبل ۹ درصد افزایش پیدا کرده، که ۱۱ درصد از سال‌های نرمال کمتر بوده‌است. 

وی ادامه داد: در حوضه کرخه که متاسفانه کمترین میزان آورد را در تمام حوضه‌ها داشته حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب آورد اتفاق افتاده و نسبت به سال گذشته حدود ۳۱ درصد کاهش داشته و نسبت به سال‌های نرمال و طول دوره آماری ۴۰ ساله ۲۴ درصد کاهش آورد داشتیم. 

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب مخازن سدها و رودخانه‌های سازمان آب و برق خوزستان  تصریح کرد: در حوضه مارون آوردی که اتفاق افتاده ۳۹۵ میلیون‌مترمکعب بود که ۷۰ درصد از سال قبل بیشتر بوده و این آورد که در حدود نرمال می‌باشد و به همین نسبت درسد جره که از سدهای کوچک در مجموعه ما به شمار می‌رود حدود ۹ میلیون مترمکعب آورد اتفاق افتاده که تقریبا مشابه به رقم پارسال است. 

وی تشریح کرد: حجم مفید آب درون مخازن و حجم خالی درون مخازن دو پارامتر مهم برای ذخیره‌سازی و کنترل سیلاب‌های احتمالی است که معمولاً این سیلاب‌ها در اسفندماه و فروردین‌ماه اتفاق می‌افتد. 

علی شریفی اذعان داشت: در حوضه کارون حدود ۲.۴ ملیارد حجم مفید داریم که نسبت به پارسال حدود ۸۰۰ میلیون حجم مفید بالاتری داریم همچنین در حوضه دز حجم مفید حدود ۶۳۰ میلیون‌مترمکعب است که ۱۰۰ میلیون نسبت به سال گذشته به دلیل اینکه بارش بیشتری را به صورت برف تجربه کرده، کاهش داشته و این موضوع باعث شده که آورد کمتری داشته‌باشد. 

او در ادامه گفت: در حوضه کرخه حدود یک میلیارد و ۹۰ میلیون‌متر مکعب حجم ذخیره داریم که نسبت به سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیون کاهش داشتیم همچنین در حوضه مارون حدود ۵۳۸ میلیون حجم مفید داریم که نسبت به سال قبل رقمی حدود ۲۵۰ میلیون افزایش ذخیره داریم. 

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب مخازن سدها و رودخانه‌های سازمان آب و برق خوزستان   بیان کرد: آنچه که ما را بیشتر نگران می‌کند حوضه کرخه است که با کاهش آوردی که امسال رو به رو بوده که به دو دلیل توزیع بارش‌ها بیشتر در پایین دست سد اتفاق افتاده و مورد بعد تامین آب وسیع در زمینه کشت شلتوک بوده که این تامین آب تا اواخر آبان‌ماه ادامه داشت و باعث شد حجم آب ذخیره شده در مخزن سد به شکل قابل توجه‌ای کاهش پیدا کند. 

وی تصریح کرد: اگر به شرایط بارشی نرمال برگردیم و توزیع این بارش‌ها به صورت مناسب باشد امکان دارد بتوانیم سد کرخه را تا حدودی آبگیری کنیم اما اگر اسفندماه نیز همانند دیماه و بهمن‌ماه از ماه‌های خشکی باشد قطعاً در حوضه کرخه دچار مشکل کم آبی خواهیم شد. 

علی شریفی عنوان کرد: به طور کلی حدود ۴.۸ میلیاردمتر مکعب حجم مفید درون مخازن داریم که حدود ۱۰۰ میلیون از سال گذشته حجم بیشتری داریم و همچنین در حوضه مارون به دلیل  برنامه ریزی مناسبی که با همکاری سایر دستگاه های ذیربط در تابستان جهت کشت ایجاد شده بود باعث شد تا امسال حجم ذخیره بیشتری در این سد داشته باشیم. 

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب مخازن سدها و رودخانه‌های سازمان آب و برق خوزستان  افزود: در سیلابی که آذرماه در حوضه مارون اتفاق افتاد ما از سد رامشیرعددی بالای ۲۷۰ میلیون‌مترمکعب را از طریق سد تنظیمی انحرافی رامشیر به تالاب بین‌المللی شادگان هدایت کردیم که باعث شد تالاب شادگان به خوبی آبگیری شود. 

وی در پایان خاطرنشان شد: در حال حاضر عددی حدود ۸.۶ میلیارد متر مکعب حجم خالی سدها را داریم که این حجم توانایی کنترل سیلاب‌های فصل بهار را دارد.

 

 
منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان