به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان عبدالمحمد بشیری اظهار داشت: با اقدامات قاطعانه توسط پرسنل نیروهای گشت و بازرسی حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز در روستای سلمانه حوضه کارون به مساحت 18/5 هکتار با دستور دادستان شهرستان شادگان تخریب و مورد قلع و قمع قرار گرفت.

وی افزود: با این اقدام 18/5 هکتار از اراضی بستر رودخانه کارون مورد آزاد سازی قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان