به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان عبد المحمد بشیری اظهار داشت: در ادامه برخورد های قاطعانه با برداشت کنندگان غیرمجاز و همچنین در ادامه آزادسازی احاریم و بستر، پرسنل نیروی گشت و بازرسی با شناسایی 49 هکتار حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز در روستاهای مسعودی یک، مسعودی دو، علی بن حسین و کاظمی خلف  حوضه کارون، پس از انجام مراحل قضایی و با دستور دادستان محترم شهرستان شادگان اقدام به تخریب و مورد قلع و قمع قرار گرفت.

وی افزود: با این اقدام 16.5 هکتار از اراضی بستر رودخانه کارون مورد آزادسازی قرار گرفت.

رئیس اداره منابع آب شادگان در پایان از حضور نیروهای حریم بانی و همچنین از شرکت صبا بابت تأمین ماشین آلات تقدیر کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان