عبدالمحمد بشیری در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان اظهار داشت: در راستای حفاظت و صیانت از منابع آبی، نیروهای گشت و بازرسی با هوشیاری و حضور به موقع موفق به شناسایی ۱۷ هکتار حوضچه پرورش ماهی غیر مجاز در روستای غریبه دهستان حسینی شادگان شدند و قبل از اقدام به آبگیری و راه اندازی حوضچه های مذکور مورد تخریب قرار گرفتند.

وی افزود: با تخریب انجام گرفته ۱۷ هکتار از اراضی  بستر تالاب آزاد سازی شد.

رییس اداره منابع آب شهرستان شادگان بیان کرد: حفاظت و صیانت از هرگونه دخل و تصرف در منابع آبی و جلوگیری از آلاینده های زیست محیطی را از وظایف محوله این اداره عنوان کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان