عبدالله سردسته در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان اظهار داشت: عملیات لایروبی با دستگاه شناور واترمستر با همکاری مدیریت مهندسی رودخانه ها و سواحل، شهرداری شهرستان های شوش و شاوور، توسط شرکت خدمات لایروبی و ماشین آلاتی عمران نیرو خوزستان صبا انجام شد.

وی افزود: طول بازه های لایروبی شده در مجموع  به میزان چهار کیلومتر و 500 متر بود و با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی سازمان انجام شده است. 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان