به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،دکتر فرهاد ایزدجو با صدور حکمی، "عبدالمحمد بشیری" را به مدت دو سال بعنوان مدیر ایستگاه های سنجش منابع آب سازمان آب و برق خوزستان منصوب کرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان