به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ مدیر برنامه ریزی منابع آب مخازن سدها و رودخانه های سازمان آب و برق خوزستان با ابراز نگرانی از وضعیت خشکسالی سال جاری گفت: کاهش ۳۴ درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته باعث شده ۵۸ درصد از حجم ذخایر سدها خالی بماند. 

وی ادامه داد: حوضه کرخه ۳۵ درصد، کارون بزرگ ۳۰ درصد، مارون ۷ درصد، تا پایان اردیبهشت امسال کاهش آورد داشته اند و در مجموع در کل حوضه های استان 42 درصد با کاهش آورد مواجه هستیم.

علی شریفی با بیان وضعیت بارش ها در استان های شمالی خوزستان افزود: بارش ها نشان می دهد به سمت خشکترین سال ها می رویم و در حوزه های بالادستی ما استانی مانند لرستان، بیش از ۵۰ درصد کاهش بارندگی داشته است.

وی خاطر نشان کرد: در حوضه کارون ۳۰، حوضه دز ۵۰، کرخه ۵۶، مارون ۱۳ و جره 28 درصد کاهش آورد آب ورودی به مخازن داشته ایم. بر اساس روال ارزیابی سالیانه، پایان اردیبهشت ماه انتهای پیش بینی میزان تامین ذخایر آبی ما است که برآوردهای ماه اخیر بسیار نگران کننده هستند.

شریفی ادامه داد: فروردین در کل سال همواره ماه پر آبی است و ذوب برف و بارش های بهاری را به همراه دارد. متاسفانه اکنون در حوضه آبی کارون در طول آمار ۶۰ ساله، در رتبه ۸ خشکسالی قرار داریم و در حوضه دز رتبه ۲ خشکسالی تعیین شده که نشان می دهد شدیدترین خشکسالی را تجربه می کنیم.

مدیر برنامه ریزی منابع آب مخازن سدها و رودخانه های سازمان آب و برق خوزستان افزود: درحوضه کرخه در آمار ۶۰ ساله در رتبه ششم جدول خشکسالی قرار داریم و حوضه مارون که سالهاست درگیر خشکسالی است در ماه فروردین رتبه ۵ خشکسالی را در میان 60 سال اخیر دارد.

وی با هشدار نسبت به وضعیت وخیم خشکسالی امسال اظهار کرد: در مجموع ۵۱ درصد مخازن سدهای استان خالی است در حالی که در این فصل سال می بایست ۸۵ درصد از حجم ظرفیت سدها تکمیل شود.

شریفی اذعان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، سهم کشت های مختلف کم مصرف مشخص شده و امیدوارم با همکاری کشاورزان از شرایط خشکسالی گذر کنیم.

مدیر برنامه ریزی منابع آب مخازن سدها و رودخانه های سازمان آب و برق خوزستان هشدار داد: تمامی سدهای استان خوزستان علاوه بر مصارف کشاورزی، برای تامین آب شرب نیز برنامه ریزی شده اند که بر این اساس می بایست دقت زیادی در مصارف به خرج داد تا برای تامین آب شرب با مشکل مواجه نشویم.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان