به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ ابراهیم پروین گفت: باتوجه به کم آبی های بوجود آمده و در راستای مدیریت مصرف آب در استان خوزستان این اداره اقدام به تشکیل گروه های چندگانه برای بررسی منطقه جهت شنسایی و مقابله با برداشت کنندگان غیرمجاز آب برای کشت شلتوک، مزارع کشاورزی، حوضچه های پرورش ماهی غیرمجاز داده است و همچنین نمونه برداری و پایش کیفی آب و پسابهای درحال تخلیه به رودخانه های کارون و بهمن شیر به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: طی بازدید معاون حفاظت امور آب  از ایستگاه های پمپاژ برداشت آب  فازهای یک و دو، سایت پرورش ماهی شهید احمدیان خرمشهر و دیگر ایستگاه های پمپاژ فعال که اقدام به برداشت آب غیر مجاز برای کشت شلتوک کرده بودند بازدید شد، و ضمن بررسی وضعیت کمی وکیفی رودخانه کارون، جهت جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب به کشاورزان و پرورش دهندگان ماهی توضیحات لازم در خصوص ممنوعیت کشت شلتوک و لزوم عمل به مصوبات استانداری خوزستان را داده شد.

مدیرامور آب منطقه جنوب بیان کرد: همچنین هماهنگی های لازم به منظور قطع برق زیر نظر نیروی انتظامی و اداره برق با توجه به حکم قبلی اخذ شده از دادستان خرمشهر طی روزهای آتی صورت میگیرد.

گفتنی است که روند بازدید و پایش کشت های شلتوک در منطقه و شناسایی و برخورد با متخلفین در ایام تعطیلات پیش رو به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان