به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، "قاسم تقی زاده خامسی" معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ومدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران طی احکام جداگانه ای نورالدین بازگیر و حمیدرضا اسماعیلی بهبهانی را برای مدت دو (2) سال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان منصوب کرد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان