به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ علی شهبازی گفت: کل نیاز زیست محیطی تالاب هورالعظیم یک میلیارد و سیصد و هشتاد و سه میلیون مترمکعب برای یک سال است که در حال حاضر بر اساس تصاویر ماهواره‌ایی که از تالاب تهیه و مورد تحلیل قرار گرفته در حال حاضر بیش از۸۷.۵  درصد از تالاب شرایط رطوبتی مطلوبی را دارد.

وی افزود: در سال آبی جاری که از مهر سال 1399 شروع شده است و تا پایان شهریور ماه  1400 ادامه خواهد داشت حجم آب بیشتری از نیاز زیست محیطی تالاب توسط سازمان آب و برق خوزستان تامین شده که بخش عمده آن برای حفظ محیط زیست در تالاب از آب شیرین بوده است.

معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: در بهار سال جاری طبق نیازهای زیست محیطی که از طرف سازمان محیط زیست اعلام شده  آب مورد نیاز تالاب هورالعظیم حدود ۳۸۶ میلیون مترمکعب بوده که خوشبختانه با برنامه ریزی‌های انجام شده از طرف سازمان آب و برق خوزستان حجم آبی معادل ۴۰۹ میلیون متر مکعب که بیش از نیاز آبی مشخص شده بود به این تالاب آب تزریق شده است.

وی اذعان داشت: با توجه به شرایط بحرانی خشکسالی که در این حوضه کرخه درسال جاری به وجود آمده بیش از ۵۰ درصد کاهش آورد بلند مدت و ۵۵ درصد کاهش آورد نسبت به سال گذشته را تجربه می‌کنیم که در همین راستا یک کمیته مدیریت خشکسالی با همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی تدوین شده که بر اساس این برنامه ۲۴۹ میلیون مترمکعب حجم آب زیست محیطی برای حوزه و رودخانه کرخه در نظر گرفته شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان