به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهنام صادقی" مدیر تعمیرات شبکه های ابیاری و زهکشی گفت:عملیات اجرایی تعمیر کانال پای پل در شبکه ابیاری کرخه شمالی در کیلومتر 39 بعد از آمیل به اتمام رسید. کانال پای پل وظیفه انتقال آب با قابل شرب و کشاورزی از سد تنظیمی ، انحرافی کرخه به شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان ، دشت آزاداگان و روستای طول مسیر را بر عهده دارد.

"مهرداد جنانی" ،کارشناس تعمیرات شبکه های آبیاری کارون بزرگ و دز نیز گفت: عملیات تعمیر و بازسازی کانال اصلی پای پل در کیلومتر 39 به صورت فوری با استفاده از 3 دستگاه کمپرسی و یک دستگله بیل مکانیکی و یک دستگاه تراک میکسر و نیروهای متخصص با استفاده از مصالح مناسب تهیه ملات شفته آهک و بتن بدون قطع کلی آب انجام شد.

گفتنی است با اجرای این عملیات، علاوه بر تامین آب کشاورزی اراضی تحت پوشش کانال پای پل، بخشی از آب آشامیدنی شهرهای اهواز، آبادان و خرمشهر از طریق ایستگاه پمپاژ ام الدبس در انتهای کانال  بدون وقفه تامین گردید.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان