به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان؛ نورالله دقیقی در خصوص آخرین وضعیت سه پروژه ایستگاه پمپاژ W2، ام الدبس و شهید چمران در قالب طرح آبرسانی غدیر اظهار کرد: در راستای سفر رئیس جمهور و وزیر نیرو به خوزستان سازمان آب و برق خوزستان به منظور افزایش سطح کیفی و کمی آب مورد نیاز شهرها و روستاهای هدف طرح آبرسانی غدیر اقدام به احداث و اجرای پروژه‌های ایستگاه پمپاژ W2 و خط انتقال مربوطه و عبور از رودخانه کرخه و انتقال به تاسیسات ام الدبس کرد.

وی افزود: این پروژه آب با کیفیت کانال W2 که خروجی از سد دز است را به میزان ۱۰ مترمکعب بر ثانیه به تاسیسات ام الدبس انتقال می‌دهد که این آب به شهرهای هدف آبرسانی غدیر شامل آبادان، خرمشهر، اهواز، دشت آزادگان و روستاهای در مسیر انتقال داده می‌شود.

رئیس گروه طرح‌ و توسعه  آبرسانی به شهرهای شوش، عبدالخان و الهایی  گفت: طرح توسعه ایستگاه پمپاژ ام الدبس و خط انتقال آن دیگر طرحی است که هدف آن انتقال آب به میزان ۵ مترمکعب بر ثانیه از کانال پای پل به مخازن فولادی ام الدبس و انتقال به شهرهای پایین دست است.

وی با بیان اینکه احداث ایستگاه پمپاژ شهید چمران و خط انتقال آب مربوطه که با پیشرفت فیزیکی قابل قبولی در حال انجام است، از دیگر پروژه‌های طرح آبرسانی غدیر است، بیان کرد: خط انتقال آب کانال شهید چمران به قطر ۲ هزار میلی متر و طول ۱۰ کیلومتر آب را به تصفیه خانه شماره ۲ اهواز انتقال می‌دهد. با اجرای این پروژه آب با کیفیت به میزان ۵ مترمکعب بر ثانیه از کانال شهید چمران به تاسیسات تصفیه خانه شماره ۲ اهواز منتقل می‌شود.

دقیقی در پایان اضافه کرد: با انجام پروژه‌های مذکور کمیت آب به میزان ۱۰۰ درصد افزایش و کیفیت آب نیز ۵۰ درصد ارتقا خواهد یافت.

گفتنی است: پروژه آبرسانی غدیر شامل ایستگاه‌های پمپاز W2، ام الدبس و شهید چمران بوده که آب با کیفیت دز به وسیله خطوط انتقال سه طرح مذکور علاوه بر آبرسانی به شهرهای شادگان، خرمشهر، آبادان، دشت آزادگان و روستاهای در مسیر آب با کیفیت به میزان ۵ متر مکعب بر ثانیه به تصفیه خانه شماره ۲ اهواز می‌رساند که باعث افزایش ۱۰۰ درصدی کمی آبرسانی به شهر و افزایش ۵۰ درصدی کیفیت آن می‌شود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان