به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، " عبداله طاهری " گفت : در ادامه روند آگاه سازی کشاورزان ، سازمانها و ارگانهای مختلف از وضعیت آب حوضه مارون و بررسی نحوه تامین آب کشت پاییزه براساس تخصیص اعلام شده ستاد بحران استانداری خوزستان در شبکه های آبیاری مارون، جلسه ای با حضور اعضای شوراء ، دهیار و نمایندگان کشاورزان شبکه شمال در بخش کردستان بزرگ در سالن جلسات هتل مارون برگزار شد.

وی ضمن ارائه گزارشی از مقایسه میانگین بارندگی در نقاط مختلف ایران ، مقایسه حجم مخزن در دو سال اخیر و همچنین وضعیت خشکسالی و بارندگی زیر نرمال در پاییز و زمستان امسال ، برنامه ریزی برداشت آب، اهم مشکلات تامین آب و چالش های پیش روی تامین آب کشاورزی کشت پاییزه ، زمستانه را ارائه کرد.

وی گفت: این نشست با هدف آگاهی و اطلاع رسانی به کشاورزان منطقه درباره وضعیت نامطلوب منابع آبی و محدودیت کشت های پاییزه و توجیه آنها درخصوص الگوی کشت یونجه و عقد قرارداد کشت های تابستانه و سالیانه و دائم برگزار شد.

مدیر بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون تصریح کرد : باحضور مدیران و کارشناسان شرکت بهره برداری مارون ، سرگروه ها و نمایندگان دریچه ها درخصوص همکاری در اجرای برنامه تحویل آب به اراضی کشاورزی و لزوم استفاده و مصرف بهینه از آب ، بحث و تبادل نظر گردید .

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان