متن اطلاعیه بدین شرح می باشد:

داده‌های آبدهی و ذخیره مخازن سد‌های استان نشان دهنده استمرار خشکسالی در حوضه های آبریز استان خوزستان در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ می‌باشد. در این شرایط در صورت کشت محصولات پر مصرف شاهد تنش‌های جدی در تامین نیازهای حیاتی استان شامل نیاز آبی شرب به دلیل افت شدید کیفیت رودخانه‌ها، نیاز آبی زیست محیطی تالاب‌های شادگان و هورالعظیم، نیاز آبی دام‌های سنگین و نیاز آبی نخیلات شادگان، آبادان و خرمشهر و نیز کشت‌های دائم در حوضه های آبریز در تابستان سال آینده خواهیم بود.

لذا به استناد تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۲۳۵۸۱/ت ۵۷۷۱۴ ه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱، بررسی لازم توسط سازمان آب و برق خوزستان صورت گرفته و بر اساس شرایط منابع آبی تشریح  شده، امکان تامین آب در داخل و خارج از شبکه‌های آبیاری و زهکشی جهت کشت محصولات پر مصرف از جمله شلتوک در تابستان سال آینده وجود ندارد، لذا از کشاورزان عزیز تقاضا می‌شود از هرگونه ایجاد تعهد در اجاره اراضی یا انعقاد قرارداد شالیکوبی و.. اکیدا خودداری نمایند. لازم به ذکر است در صورت تغییر در شرایط، متعاقبا اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان