به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،در این مراسم "بهرام جعفری" مدیر عامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ و صادقی مدیریت تعمیرات شبکه‌های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان در خصوص ضرورت انجام کار، پیگیری های صورت گرفته، مشخصات پروژه، روش اجرایی و برنامه زمان بندی انجام کار به ارائه توضیحات پرداختند.

در ادامه مراسم، "سهراب گیلانی" نماینده مردم شهرستان های شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود، از مسئولین سازمان آب و برق خوزستان و همچنین مدیر عامل شرکت بهره‌ برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ در خصوص  پیگیری های صورت گرفته شده و همچنین عزم و اراده موجود در خصوص رفع مشکلات مردم و کشاورزان قدردانی و مدیریت های موجود را نمونه خوبی از خدمت به مردم عنوان نمود.

وی در ادامه، کشاورزان را سرمایه های کشور دانست و حل مشکلات و توجه به درخواست های آنان را از اهم اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران بیان و بر انجام آن تاکید داشت.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ