به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " شهرام ناصرپور"، گفت: پس از کسب اطلاع از وقوع شکستگی های پی در پی و نشت آب از خط انتقال ۷۰۰ میلیمتری در محدوده  فرعی ۲۱ تا ۲۲ خیابان عمار، عملیات بازسازی با اعزام اکیپ های اجرایی، دو شاخه لوله ۷۰۰ میلیمتری فولادی و دو دستگاه جرثقیل آغاز شد.

وی با بیان این که عملیات بازسازی و تعویض خط لوله آسیب دیده 700 میلیمتری فولادی، با همکاری اکیپ های تعمیراتی امور آبفای شوشتر در یک پروسه 24 ساعته بصورت شبانه روزی به سرانجام رسید، همکاری صمیمانه معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان را مورد تقدیر قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان