به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،عباس صدریان فر با اعلام این خبر گفت:به منظور جلوگیری از کاهش کمیت و کیفیت آب در منطقه مارد که تاثیر مستقیم بر روی بهمنشیر ونخیلات میگذارد، ازسد گتوند خواسته شد که بصورت موجی قدری خروجی را بیشتر کنند که جبران کمبود آب را بکند.

صدریانفر افزود:رهاسازی آب از سد گتوند علیا با باز شدن ٤ دریچه سد خواهد بود و در سد تنظیمی این مقدار حجم آب مدیریت و به صورت موجی رهاسازی خواهد شد، و خبر منعکس شده در خصوص رهاسازی یکباره آب صحت ندارد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان