به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نادر امید بختیاری" گفت: با توجه به نبود نقشه های ساخت این نوع پمپ، هماهنگی لازم با واحد QC معاونت فنی و مهندسی شرکت انجام، کلیه قطعات مورد نیاز و نقشه های مربوطه توسط واحد کنترل کیفیت قطعات به روش مهندسی معکوس انجام و جهت نصب و راه اندازی، پمپ به واحد تعمیرات مکانیک تحویل شد.

وی با بیان این که تعمیر پمپ گرین بلت تصفیه خانه مرغزار پس از 10 سال با همکاری و هماهنگی متخصصان داخلی شرکت انجام شد تصریح کرد: این امر برگ افتخاری است در ساخت قطعات و تعمیر این نوع پمپ به روش مهندسی معکوس.

معاون تعمیرات نگهداری شرکت آب جنوب شرق تاکید کرد: پمپ مذکور که بمدت یک ماه، دوره آزمایشی خود را بدون کوچکترین مشکل پشت سر گذاشت و در مدار تولید قرار گرفت، با دبی800 متر مکعب در ساعت نقش عمده ای در انتقال آب به مشترکین را بر عهده دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق