به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،پنجمین جلسه ستاد مدیریت سیلاب سازمان آب وبرق خوزستان در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات هیات مدیره برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت سامانه بارشی جدید در خوزستان،میزان اثر گذاری بارش ها، افزایش دبی رودخانه ها، خسارات احتمالی و نیز بروز رسانی نقشه های پیش بینی بارش، اقدامات انجام شده توسط بخشهای مختلف سازمان آب و برق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در این جلسه بر بسیج کلیه امکانات و فعالسازی تیم های عملیاتی به صورت ۲۴ ساعته و هماهنگی با مدیریت بحران استان تاکید شد.


گفتنی است با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی کشور، استان خوزستان و مدیریت بحران استانداری خوزستان، اولین جلسه ستاد مدیریت سیلاب در سال جاری در تاریخ ۳/۵/۱۴۰۱ در سطح ستاد مرکزی سازمان با هدف برنامه ریزی، هماهنگی و اقدام لازم در اسرع وقت تشکیل شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان