به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ عباس صدریان فر گفت: پس از افتتاح و بهره برداری ایستگاه پمپاژ شمالی طرح آبرسانی غدیر و خط انتقال فلزی به قطر ۲۴۰۰ میلی متری به طول ۷۵ کیلومتر، کماکان با بهره برداری از این تأسیسات، آب با کیفیت رودخانه دز برای  شهرهای هدف اهواز، سوسنگرد، بستان، کوت سید نعیم، ابوحمیظه ، هویزه  و شهرستان های شادگان، خرمشهر ، آبادان و شهرها و روستاهای آنها با ظرفیت 10000 لیتر بر ثانیه در حال تامین می باشد.

وی افزود: سامانه بزرگ طرح آبرسانی غدیر با استفاده از چهار ایستگاه پمپاژ و ۶۵۰ کیلومتر خط انتقال با اقطار ۲۴۰۰ میلی متر تا ۱۲۰۰ میلی متر، کام بخش عمده ای از مردم استان خوزستان را شیرین نموده است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: در حال حاضر این سامانه ۱۰۰ درصد از نیاز آب شرب شهرهای سوسنگرد، بستان، کوت سید نعیم، ابوحمیظه و هویزه، ۹۰ درصد آب شرب مورد نیاز شهرستان شادگان، ۸۵ درصد آب مورد نیاز شهرستان خرمشهر و 77 درصد آب مورد نیاز شهرستان آبادان  و شهرها و روستاهای تابعه آنها و ۷۷ درصد از آب مورد نیاز شهر اهواز  را از منابع با کیفیت رودخانه دز تامین نموده و EC آب شرب تامینی آنها را از 50 تا 200 درصد کاهش داده است.

وی در پایان گفت: هم اکنون تیم های عملیاتی سازمان آب و برق خوزستان برای افزایش آب تامینی شهرستان های شادگان، آبادان و خرمشهر از منابع آبی رودخانه دز در یک اقدام جهادی و شبانه روزی در حال اصلاح خطوط انتقال آب و نصب شیرآلات و اتصالات جدید بوده که در روزهای آتی با اتمام این عملیات، آب تامینی شهرستان های مذکور از منابع رودخانه دز به حجم مورد نظر افزایش میابد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان