به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ علی غلامعلی نژاد گفت: با اقدام قاطعانه و عملیاتی اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان و با همکاری امور آب مرکز تعداد ۸ باب منزل مسکونی در منطقه سید خلف اهواز تخریب و قلع و قمع گردید و میزان ۱ هکتار از اراضی بستر فعال رودخانه کارون آزادسازی شد .

وی افزود: علی رغم اخطاریه های مکرر، با وجود تنش های بسیار و تهدیدات صورت گرفته متصرفین، سازه های اعیانی غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه کارون تخریب گردید و اقدامی بزرگ در راستای پیشگیری از هر گونه حوادث جانی جهت سلامت شهروندان صورت گرفت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان