به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،”سید بهرام یوسف پور” اضافه کرد: این عملیات در راستای ضریب افزایش پایداری انتقال آب در حد فاصل میدان لنج تا اداره آبفا شهرستان هندیجان انجام پذیرفت.
وی با بیان این که عملیات فوق یک ماه به طول انجامید افزود: ترمیم و بازسازی خطوط قدیمی در قسمتهایی از مسیر آبرسانی با توجه به پوسیدگی شدید فراهم نیست، لذا با هماهنگی معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان نسبت به تعویض ۱۲۰ متر از این خط لوله اقدام شد.
یوسف پور گفت: گروه تعمیرات خطوط امور آبرسانی بندر امام خمینی (ره) پس از تکمیل ۱۲۰ متر از خط لوله ۴۰۰ میلی متر نسبت به قطع آب و جابه جایی خط لوله اقدام نمود، که این عملیات در روز آخر در راستای اتصال سر وصل های پروژه به مدت ۱۲ ساعت بطول انجامید.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق