به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، سید محمد آهویی در اولین نشست تخصصی بررسی امکان سنجی تحویل حجمی آب،ایجاد وحدت رویه در محاسبه آب بها و ارائه فرایند اجرایی مساحی در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان،اظهار کرد:متاسفانه در چند دهه گذشته به نظام بهره برداری از آب توجه کافی نشده است و این موضوع باعث ایجاد مشکلات متعددی در کشور شده است.

وی افزود:پس از چند دهه و با همراهی وزارت نیرو توانستیم مجوز نظامند نمودن تعرفه آب صنعت را از شورای عالی اقتصاد اخذ کنیم و نظام نرخ گذاری را در این بخش اجرایی کنیم.

آهویی بیان کرد:با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در توسعه پایدار و ایجاد امنیت غذایی، ایجاد نظام نرخ گذاری را در این بخش بعنوان اولویت دوم مورد توجه قرار دادیم تا ضمن مدیریت مصرف آب و افزایش بهره وری براساس میزان آب توزیعی،شاهد افزایش درامد و بهره وری اقتصادی در شرکت های فعال در بخش آب باشیم.

مدیرکل دفتر اقتصادی و بهره وری آب،مدیریت مصارف و تقاضای شرکت مدیریت منابع آب ایران، تحویل حجمی آب را بعنوان یکی از تکالیف ابلاغی شورای عالی آب به وزارت نیرو معرفی کرد و گفت: به منظور مدیریت مصرف آب و افزایش بهره وری، تحویل حجمی آب در دستور کار قرار گرفته است و در تلاش هستیم تا بصورت پلکانی و مرحله ای آن را اجرایی کنیم.

آهویی ضمن معرفی خوزستان بعنوان پایلوت طرح تحویل حجمی آب اظهار کرد: از آنجایی که این طرح از سالهای قبل در بخش هایی از شبکه های آبیاری خوزستان از جمله در شبکه های آبیاری شمال خوزستان اجرا شد و بازخورد مناسبی نیز داشته است، شرکت مدیریت منابع آب ایران، خوزستان را بعنوان پایلوت کشوری برای یک نیمسال آبی انتخاب کرده است.

وی تصریح کرد:مطمئنا اجرای موفقیت آمیز این طرح نیازمند همراهی بخش های مختلف بخصوص در شبکه های آبیاری هستیم و امیدواریم با اجرایی شدن آن شاهد مدیریت مناسب مصرف و افزایش بهره وری باشیم.

گفتنی است در صورت اجرای موفقیت آمیز در خوزستان، این طرح به همه شرکت های آب منطقه ای کشور جهت عملیاتی شدن ابلاغ می شود.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان