به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "جاسم تیموری"، با بیان این که سرریزهای سددز مشتمل بر دو تونل است که هریک ظرفیت تخلیه 3000 متر مکعب بر ثانیه را دارند، به اهمیت عملکرد سرریزها در مواقع  سیلابی اشاره کرد و گفت: بازرسی سرریزها توسط کارشناسان فنی شرکت انجام و تعمیرات مورد نظر در دستور کار قرار گرفت.

تیموری افزود: تعویض بخشی از لاستیک های آب بندی ( جی سیل) در کف و گوشه های سرریز انجام و محل نصب آنها زنگ زدایی و رنگ آمیزی شد.

معاون فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز، از جوشکاری و ترمیم قسمت تحتانی همه گیت ها بوسیله تسمه ورق 10 میلی متری، بدلیل خوردگی شدید بیم آب بند  ( seal beam ) خبر داد و مشارکت کارشناسان دفتر فنی شرکت تولید و تعمیرات ناحیه دز را مورد تقدیر قرار داد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز