به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی" با اشاره به گرفتگی لوله های پل ترافیکی شاوور و کاهش اشل ورودی شبکه آبیاری آن، تصریح کرد: با هماهنگی فرماندار شهرستان کرخه و رئیس اداره راه این شهرستان، پل مذکور بوسیله یک دستگاه بکهول، به طور کامل پاکسازی شد.

 وی یادآور شد عملیات فوق در حالی انجام شد که با توجه به بند شماره 10 مجوز احداث پل ترافیکی شاوور، اداره راه موظف به پاکسازی و لایروبی ورودی لوله های این پل می باشد.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور