به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، عباس صدریان فر صبح روز دوشنبه ۲۶ تیر ماه۱۴۰۲، به صورت سر زده و به منظور بررسی وضعیت موجود از ستاد شرکت آب غدیر خوزستان بازدید کرد.

وی با حضور در واحدهای مختلف، با پرسنل این شرکت به صورت چهره به چهره گفتگو کرد و در جریان امور کاری و فعالیت های جاری کارکنان قرار گرفت.

صدریان فر، انجام بازدیدهای سرزده را با هدف پایش حفظ آمادگی کارکنان در شرکت های تابعه عنوان کرد و گفت: تمام تلاش مجموعه وزارت نیرو در استان در حوزه آب و برق،  خدمت رسانی به مردم خوزستان است که به دنبال تحقق آن با تلاش مضاعف هستیم.

وی در حاشیه ی این بازدید، برکات طرح آبرسانی غدیر را برای خوزستان بسیار مهم و ارزشمند دانست و گفت: اکنون که درآستانه ی یک سالگی افتتاح ایستگاه پمپاژ شمالی توسط ریاست جمهوری هستیم، ارزش و اهمیت این طرح برای مردم تبیین شده اما مشارکت رسانه های استان درتقویت این اطلاع رسانی بسیار مهم و تاثیر گذار است.

 

منبع: روابط عمومی شرکت آب غدیر