به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “مسعود صادقی” با بیان این که لوله گذاری و برداشت غیرمجاز آب توسط یک فرد متخلف باعث تخریب برم راست کانال آبیاری KO شد، خاطر نشان کرد با حضور و پیگیری به موقع کارکنان بهره برداری، حراست و حریم بانی حوضه کارون جنوبی، نسبت به شناسایی و برخورد با فرد متخلف اقدام، و وی مکلف به جمع آوری لوله و ترمیم برم کانال تخریب شده و اعاده آن به وضعیت سابق با هزینه شخصی خود شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور