به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، میثم رزاقی باغبادرانی گفت:در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت بهره برداری از سد،نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی، پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و اعلام شفافیت، مطلوبیت و منصفانه بودن وضعیت مالی، “حمد دریس” مدیرعامل شرکت به تشریح عملکرد یکساله در بخش های مختلف از جمله بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، امورمشترکین و درآمدها، حقوقی و قراردادها و دیگر بخش ها پرداخت.

رئیس اداره دبیرخانه، هیئت مدیره و روابط عمومی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی گفت: در ادامه مدیرعامل شرکت به بیان چالش های فرارو، اهداف و برنامه های پیشنهادی پرداخت و اعضای هیئت مدیره و سهامداران نیز هریک نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را بیان کرد.

در ادامه، “عباس صدریان فر” مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ضمن حضور در جلسه و استماع نظرات حاضرین در نشست، بزرگترین رسالت سازمان و شرکت های طرف قرارداد را جلب رضایت آحاد مردم به ویژه کشاورزان دانست و از تمامی مدیران مجموعه خواست تا با تمام توان و به صورت جهادی به خدمت رسانی، تبیین و کاهش تنش آبی بپردازند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی