به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، محمدرضا شراهی روز شنبه 11 شهریور 1402 با همراهی مدیر عامل، مدیر رصد خانه و معاونین سازمان از رصد خانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان بازدید کرد.

وی ضمن تقدیر از فعالیت های ارزشمند سازمان آب و برق خوزستان، گفت: این سازمان با توجه به قدمت تاریخی و 70 ساله آن، یکی از سازمان های به‌روز است که نقش موثری در توسعه کشور دارد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان