به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مجتبی حیدری در حاشیه سومین جلسه کارگروه مدیریت سبز سازمان که در سالن مدیریت مهندسی عمومی و گردشگری برگزار شد، ضمن بررسی مصوبات جلسه گذشته و گزارش اعضا در خصوص پیگیری مصوبات، از مهدی غمگین به پاس زحمات و پیگیری های وی در روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان که برای اطلاع رسانی صحیح و به موقع و ترویج فرهنگ مدیریت سبز تلاش می کند، تقدیر کرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان