به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ” محمدرضا یزدانی پور ” با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای نظام نامه مدیریت سیلاب ابلاغ شده از شرکت مدیریت منابع آب و سازمان آب و برق خوزستان به منظور آمادگی با سیلاب احتمالی پاییز و زمستان پیش رو ، کلیه دریچه های سرریز سد کرخه به صورت خشک بازگشایی گردید.

یزدانی پور افزود: هر کدام از دریچه ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باز و بسته گردید که کلیه شرایط سیستمهای مکانیکی، هیدرولیکی و برقی آنها نرمال و رضایت بخش بود.

گفتنی است، سرریز کرخه دارای شش دریچه قطاعی و دارای ظرفیت دبی آب گذری ۱۸ هزار متر مکعب بر ثانیه (در حالت سیلابی) و در تراز ۲۰۹ متر از سطح دریا و در جناح راست سد طراحی و اجرا شده است.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کرخه