به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، صبح سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲، نشست هم اندیشی روابط عمومی شرکت های وابسته سازمان آب و برق خوزستان به ریاست مهدی عظیمی فر، مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان و با حضور مسئولین روابط عمومی های شرکت های وابسته  برگزار شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان در این نشست بر لزوم انسجام بخشی، فرهنگ سازی و بهره مندی از خرد جمعی در بستر سازی مفید و موثر و هماهنگی در تولید محتوای رسانه ای تاکید کرد.

وی تعامل هر چه بیشتر همه شرکت های وابسته  در جهت تنویر افکار عمومی و انتشار و تشریح اقدامات دولت خدمتگزار به مردم را مهم دانست و همپوشانی و حمایت فکری و عملی از یکدیگر در جهت تلاش برای انجام مطالبات مردم را اقدامی موثر عنوان کرد.

عظیمی فر نقش رسانه های محلی در پوشش اخبار و اقدامات شاخص سازمان و شرکت های وابسته  را بسیار مهم عنوان کرد و از ارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده و کاربردی در جهت شکوفایی اهداف سازمان، وزارت نیرو و دستگاه های ذی نفع استقبال کرد.

در پایان جلسه مسئولین روابط عمومی های دستگاه های وابسته  به بیان مشکلات، مسائل و انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند و بر برگزاری هدفمند و منظم چنین جلساتی تاکید کردند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان