به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، با صدور حکمی از سوی “محمد جوانبخت” معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و رئیس شورایعالی کمیته آبیاری و زهکشی ایران، “عباس صدریان فر” مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به عنوان عضو شورایعالی کمیته آبیاری و زهکشی ایران منصوب شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان