به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری ضمن اعلام این خبر گفت: عملیات لایروبی زهکش شبکه های آبیاری گتوند،عقیلی و میاناب جهت بهبود شرایط انتقال زه آب های ناشی از اراضی کشاورزی و کنترل روان آبها ی سطحی منطقه، در کلیه زهکش های شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت بهره برداری کارون بزرگ به صورت منظم و سالیانه صورت می گیرد.

جعفری افزود: در این مرحله از عملیات اجرایی، ضمن هماهنگی های لازم با معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، نسبت به لایروبی زهکش هایGD ، زهکش مجاور کانال اصلی گتوند ( شبکه آبیاری گتوند)، زهکش های P، P6A، P7A( شبکه آبیاری عقیلی) و زهکش های WD1، WD1-1، WD2، WD3، WD4(شبکه آبیاری میانآب) اقدام گردید.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ خاطرنشان کرد: کار انجام شده در طول ۵۶ کیلومتر، توسط سه دستگاه بیل مکانیکی بوم بلند و دو دستگاه بیل مکانیکی بوم کوتاه با کیفیتی مطلوب پایان پذیرفت.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ