به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به افزایش سطح زه آب شبکه آبیاری شمال شرق اهواز و خطر ورود آن به اراضی همجوار، ضمن هماهنگی با معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان نسبت به انجام لایروبی این زهکش با قید فوریت اقدام گردید.

جعفری خاطرنشان کرد: این عملیات درطول دو هزار و ۶۰۰ متر و حجمی بالغ بر ۳۰ هزار متر مکعب به وسیله یک دستگاه بیل بوم بلند صورت گرفت.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ تصریح کرد: با لایروبی صورت گرفته شده، قریب به ۶۰ سانتی متر سطح زه آب زهکش مذکور تنزل داشته است.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ