به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، علی امانی گفت: با توجه به گزارشات واصله از طرف میراب های شبکه مبنی بر برداشت غیر مجاز آب، با حضور در محل به فرد متخلف تذکر شفاهی داده شد.

مدیر حراست و امور محرمانه شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی افزود: بارها به فرد متخلف بصورت شفاهی و کتبی اخطار داده شد ولی متاسفانه این فرد با بی اعتنایی به قانون نسبت به عقد قرارداد آب یا جمع آوری پمپ هیچ اقدامی انجام نداد.

وی تشریح کرد: با تکمیل مستندات و ارائه آن توسط واحد حقوقی شرکت به دادگاه، حکم توقیف و جمع آوری پمپ غیر مجاز در شبکه شهید رجایی توسط دادستان شهرستان امیدیه صادر شد.

امانی افزود: با ارائه حکم صادره به مراجع انتظامی، یک گروه از مامورین انتظامی جهت توقیف و جمع آوری پمپ به محل اعزام شده و پمپ مذکور جمع آوری شد.

مدیر حراست و امور محرمانه شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی با اشاره به اینکه خط قرمز این شرکت ایجاد خلل در امر توزیع عادلانه آب است گفت در این اقدام این فرد متخلف به وسیله لوله انتقال شش اینچی آب را از کانال اصلی شبکه شهید رجایی به یک کیلومتری خارج شبکه انتقال داده و اقدام به کشت کرده بود.

امانی در پایان خاطر نشان کرد: اقدام قاطع و به موقع در راستای جلوگیری از اخلال در توزیع عادلانه آب را به عنوان یکی از مهمترین ماموریت های خود می دانیم.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی